VILKA ÄR VI?

EXPERTER PÅ ALKEMI 

Alkemi, precis som digital marknadsföring är mer komplex desto mer man studerar den. För att lyckas med det ena eller det andra, krävs ett enormt nätverk, kunskap och sammankoppling av olika komponenter. Att omvandla bly till guld inom digital marknadsföring är en konst, en utmaning men också det vi är specialister på.

Vi gör våra kunders mål till våra mål och låter alltid kundens tankar och idéer vara vår utgångspunkt när vi levererar resultat. Med det vi erbjuder, får ni en strategi som ökar kännedom, bygger ert varumärke, stärker era marknadsandelar och ökar ert ROI.

Ett partnerskap med oss innebär att vi gör er vision till verklighet.

VÅR FORMULA 

KAMPANJ

Nästa steg är att bestämma hur kampanjstrukturen ska se ut och vilka förutsättningar som er kampanj ska arbeta efter. En struktur sätter ramarna för marknadsföringen, som vi löpande optimerar.

Optimeringen sker kontinuerligt för att matcha målgruppens beteende och för att öka konverteringar genom de valda kanalerna. Vi skapar en relevans mellan sökord, annonsering och hemsidans innehåll. Vi ger er full transparens gällande intäkter, kostnader, var trafiken kommer ifrån samt när, var och hur era kampanjer visas. 

STRATEGI & ANALYS

Vår analys hjälper till att få kunskap om vilken strategi som är mest lönsam för ert företag.

Vi går bland annat igenom vilka kanaler som lämpar sig bäst för era produkter/tjänster, hur målgruppens beteende och konkurrensen ser ut på den digitala marknaden. Vi analyserar även trafikmängd och läser av vilken trafik som är mest gynnsam ur ett varumärkes- och säljperspektiv samt vilken som bör uteslutas. Utifrån analysen avgör vi sedan vilken strategi och kanal som är relevant för ert företag.

CONTENT

Efter färdig analysen och vi fastställt vilken kanal som lämpar sig bäst för er, börjar arbetet med innehållet. Vi skapar innehåll som är attraktivt för er målgrupp, som kommer att öka intresse och kännedom om ert företag och varumärke. För att attrahera rätt målgrupp är det viktigt att ha ett tilltalande budskap som kan omvandlas till relevant text, bild och video.

RAPPORTERING & UPPFÖLJNING

Eftersom vi arbetar i ett partnerskap vill vi att ni ska känna delaktighet och få översikt på era kampanjer. Genom rapportering varje månad går vi igenom resultat, sökningar, utvecklingsmöjligheter och registrerat ROI.

Kontakta oss