Google Ads – Sökordsannonsering

Riktad marknadsföring i sökresultaten

Sökordsanalys och kampanjstruktur

Skaffa kunskap kring vilken trafik som är mest lönsam och utforma annonserna efter det.

Annonser och löpande optimering

Utforma annonser som presterar och optimera efter hand.

Rapportering och uppföljning

Följ med i utvecklingen under arbetets gång och få insyn i annonsernas lönsamhet och potential.

Google Ads – Sökordsannonsering

Sökordsannonsering med Google Ads (tidigare Google AdWords) innebär att ni kan annonsera för potentiella kunder som aktivt söker efter det ni erbjuder, och ni betalar bara när någon klickar på annonsen. Googles annonsverktyg förenklar möjligheten att synas högre upp i sökresultaten. Ofta kan användningen av Google Ads ses som ren och skär försäljning – annonseringen är så pass riktad och kostnaden uppstår bara om det blir ett klick. Dessutom visas bara annonsen för potentiella kunder i just det rätta ögonblicket – när de aktivt söker efter och visar intresse för det ni har att erbjuda.

Vid användning av Google Ads kan ni förlita er helt på rent och skär fakta. Våra certifierade Sökmotorkonsulter presenterar mätningar och utvärderingar av er annonsering in i minsta detalj för att enkelt kunna avgöra om den är lönsam eller inte. Via Googles annonsverktyg hjälper vi er med tre viktiga aspekter:

  • Öka försäljning och hitta nya kunder
  • Marknadsföring och varumärkesbyggande
  • Förbättring av resultat och ökad avkastning

Vårt arbete med Google Ads byggs i fem steg – sökordsanalys, kampanjstruktur, annonser, löpande optimering samt rapportering och uppföljning.

Sökordsanalys
Även i arbetet med Google Ads använder vi oss av resultatet från en sökordsanalys för att få kunskap kring vilken trafik som är mest lönsam för ert företag. Det handlar om att ta fram sökord som bäst representerar era tjänster eller produkter, ta reda på hur kundernas sökprofiler ser ut och se över konkurrensen för att hitta de mest lukrativa luckorna. Vi analyserar också trafikmängder och bestämmer vilken trafik som är viktigast ur ett varumärkes- och försäljningsperspektiv. Utifrån analysen avgör vi vilka sökord som ska ingå i Google Ads-annonseringen.

Kampanjstruktur
När sökordsanalysen är gjord är det dags att bestämma kampanjstrukturen i ert Google Ads-konto. Vi tittar på vilka förutsättningar annonseringen har och anger ramarna för annonseringen. Sökord, annonsering och landningssidor ska relatera till varandra. Under hela arbetets gång får ni full kontroll över intäkter, kostnader, var trafiken kommer ifrån samt var och när era annonser visas. Uppsättningsprocessen brukar ta mellan två till fyra veckor, eftersom man tjänar på att analysera de potentiella kundernas sökbeteenden grundligt.

Annonser
Gemensamt för alla annonser vi tar fram är att de presterar. Eftersom ni betalar per klick är det viktigt att det blir rätt sorts klick. Baserat på den genomförda sökordsanalysen och den bestämda kampanjstrukturen tar vi fram annonser som attraherar nya kunder till er webbplats – inte bara besökare.

Löpande optimering
Din certifierade sökmotorkonsult hanterar, optimerar och utvecklar ditt Google Ads-konto löpande. Målet är att ni ska öka ert företags lönsamhet över tid. Optimeringen innebär bland annat arbete med:

  • Kampanjer, sökord och annonser
  • Budnivåer för att nå lönsamma positioner
  • Negativa sökord för att utesluta olönsam trafik
  • Landningssidor genom att testa flera och ge konverteringstips
  • Utformning och test av annonser efter prestation
  • Test av nya sökord med potential

Rapportering och uppföljning
Under arbetets gång rapporterar vi och analyserar de mål och nyckeltal som vi kommit överens om i förväg. Vi ger rekommendationer kring sökordsannonseringen och föreslår utvecklingsmöjligheter och förbättringar. När vi hanterar er sökordsannonsering kan ni vara säkra på att ni får de bästa förutsättningarna för lönsam synlighet.