SEO – Sökmotoroptimering

Gör er webbplats synlig på Google med hjälp av sökmotoroptimering

Sökordsanalys

Hitta relevanta sökord och använd de som är mest lönsamma.

On-Page och Off-Page

Se till att webbplatsen är sökmotorvänlig och utforma en fungerande länkstrategi.

Rapportering

Ta del av trafik- och positionsresultat och få inblick i analyser av hur er webbplats presterar hos Google.

SEO – Sökmotoroptimering

Med sökmotoroptimering dyker er webbplats upp när människor söker på ord som relaterar till er produkt eller tjänst. Sökmotoroptimering är arbetet som läggs ner på att göra en webbsajt synlig på Google och andra sökmotorer. I takt med att Google har blivit ett populärt verktyg som används dagligen av ett stort antal människor har fler och fler företag insett vikten av att synas där.

Man brukar prata om olika typer av trafik i samband med digital marknadsföring. Sådana besökare som söker i en sökmotor (till exempel Google, Bing eller Yahoo), och via resultatlistan klickar in sig på en webbplats, kallas för organisk trafik. Annan trafik till webbplatser består bland annat av alternativa vägar som går via sponsrade länkar eller länkar från andra webbplatser.

När ert företag blir synbart på rätt sätt kan flera potentiella kunder hitta till era produkter eller tjänster. Möjligheterna till försäljning blir därmed större, vilket gör Google till en lönsam kanal för din marknadsföring. Sökmotoroptimering är ett mycket viktigt verktyg under arbetet med dagens digitala marknadsföringsprojekt.

När vi arbetar med sökmotoroptimering sker det i fyra olika steg, för att vi ska kunna utforma en optimal sökstrategi.

Sökordsanalys
Det första steget i sökmotoroptimeringen är att analysera sökpotentialen för just ert företags webbplats och utbud. Vi undersöker relevanta sökord, tittar närmare på sökvolymer och prioriterar utifrån hur tuff konkurrensen är. Målet med sökordsanalysen är att helt enkelt att bestämma vilka sökord som är mest lönsamma att optimera för.

On-Page-optimering
Så fort vi har avgjort vilka sökord vi ska arbeta vidare med går vi in på nästa del i projektet – On-Page-optimering. Det innebär att vi, utifrån den givna sökstrategin, verifierar att webbplatsen är byggd på ett sökmotorvänligt sätt. Här spelar både webbplatsens struktur och innehåll en viktig roll. En viktig del när det kommer till On-Page-optimering är att skapa innehåll som är relevant för både Google och era besökare. Det handlar om att göra det enkelt för sökmotorerna att avgöra vad webbplatsen handlar om. Det gör man framförallt genom att använda väsentliga sökord i bland annat rubriker, brödtext, bild- och länktexter.

Off-Page-optimering
Antalet länkar som leder till er webbplats är avgörande för hur högt er sajt hamnar i sökmotorernas resultat. Vi hjälper er att utarbeta en länkstrategi med syftet att nå en högre placering i sökresultaten. Det görs bland annat genom att specificera länkarnas innehåll med hjälp av ankartext och att se till att det finns anledning att länka till er webbplats i olika sammanhang.

Rapportering och uppföljning
Under arbetets gång rapporterar vi löpande trafik- och positionsresultat och gör analyser av hur er webbplats presterar hos Google. Att kontinuerligt finjustera och förbättra sökresultaten är en viktig del i arbetet med sökmotoroptimering.