Google Ads

Riktad marknadsföring i sökresultaten

Sökordsanalys och kampanjstruktur

Skaffa kunskap kring vilken trafik som är mest lönsam och utforma annonserna efter det.

Annonser och löpande optimering

Utforma annonser som presterar och optimera efter hand.

Rapportering och uppföljning

Följ med i utvecklingen under arbetets gång och få insyn i annonsernas lönsamhet och potential.