Target Marketing

Bryt ner segement och hitta dina B2B kunder

Demografin och geografi

Gruppera målgruppen utifrån kön, ålder, yrke och geografisk plats.

Psykografi

Använd kunskapen kring målgruppens livsstil, värderingar och intressen.

Beteende

Ta reda på hur kunderna förhåller sig till er produkt eller tjänst.