Digital Marknadsföring


Digital marknadsföring handlar mycket om att bygga förtroende, skapa upplevelser och utveckla goda relationer. Hög digital närvaro gör att du når ut till fler, och kan interagera med alla kunder där de befinner sig – dygnet runt. Att marknadsföra sig på nätet är både kostnadseffektivt och mätbart.

Låt oss på First Vision ta din digitala marknadsföring till nästa nivå.

digital marknadsföring -

Digital marknadsföring - nå ut till fler

Vill du öka antalet kunder på ett kostnadseffektivt och snabbt sätt?

Det digitala kundmötet tar över mer och mer. Saknar du en effektiv digital marknadsföringsstrategi riskerar du att gå miste om ett stort antal potentiella kunder, och förlorade intäkter. Hör av dig till oss på First Vision så spetsar vi till din nuvarande strategi – eller så bygger vi upp den från grunden och hjälper dig att komma igång.

Vi vet vad som krävs för att lyckas.

First Vision kan digital marknadsföring.

Kontakta oss

digital marknadsföring

Vad är digital marknadsföring?

Digital marknadsföring är ett paraplybegrepp. Det innefattar allt från smarta annonser i sociala medier till högtrafikerade webbplatsbesök som konverterar till nya kunder.

För att lyckas med din digitala marknadsföring måste du ha förståelse för vad som fungerar för vem – varför och hur?

Vill du bygga ett framgångsrikt och lönsamt företag så är det viktigt att nå kunderna vid rätt tillfälle, där de befinner sig. Idag är det ett måste att synas digitalt. En tydlig och välarbetad marknadsföringsstrategi är nyckeln som leder till framgång.

Vi på First Vision är specialister på bland annat SEO och Google Ads. Med innovativa arbetsmetoder, ny teknik och långsiktiga strategier bygger vi upp ditt varumärke, stärker dina marknadsandelar och ökar din försäljning.

First Vision har lång erfarenhet av digital marknadsföring – du kan ditt företag. När börjar vi?


5 fördelar med digital marknadsföring


1. Kostnadseffektivt

Att marknadsföra sig digitalt är mer effektivt än traditionell marknadsföring, som exempelvis tryckt reklam och TV. På nätet når du ut till fler utan att behöva betala mer.

2. Träffsäkert

Dina kunder är online och därför måste du också vara det. Digital marknadsföring kan riktas till utvalda målgrupper efter exempelvis ålder, intresse och geografisk plats.

3. Väl tajmat

Med hjälp av kunddata kan marknadsföringen levereras med rätt budskap, i rätt tid. Allt för att väcka dina potentiella kunders intresse och generera köp.

4. Mätbart

Det finns många mätverktyg som kan övervaka och utvärdera effekterna av dina digitala marknadsföringsinsatser. Allt som görs digitalt är enkelt att mäta.

5. Flexibelt

Digital marknadsföring kan testas och analyseras på många olika sätt. Det skapar förutsättningar för att kontinuerligt anpassa den efter dina målgruppers beteende och behov.

Hur rankar din hemsida?


Möt kunderna där de befinner sig - dygnet runt

Med digital marknadsföring når du ut till dina potentiella kunder via deras datorer, surfplattor eller mobilskärmar. Vanliga digitala kanaler och plattformar är Google, webbplatser, sociala medier, e-post, podcasts och olika appar.

Att marknadsföra sig digitalt är smart. På så sätt når du flest kunder – och kan möta dem där de är, hela tiden. För att nå bästa resultat bör du arbeta med olika typer av marknadsföringsmetoder på en och samma gång.

Viktiga delar i din digitala marknadsföring

Sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering, SEO, handlar i stort om att optimera din webbplats. Det ökar den organiska trafiken, den trafik som inte kostar något, och gör att webbplatsen rankar högre upp i resultatlistan på sökmotorer, exempelvis Google. När vi arbetar med SEO kontrollerar vi bland annat relevanta sökord, on-page SEO och off-page SEO. Det innebär att vi tittar på din webbplats struktur, innehåll, rubriker och underrubriker. Så kallade meta-titlar, metabeskrivningar, bilder och länkar är lika viktiga.

Google Ads

Google Ads innebär att du, till skillnad från SEO, betalar för att ranka högt på Googles resultatsida. Google Ads är världens största annonseringsverktyg som borde ingå i allas digitala marknadsföring. Google Ads ger ett direkt resultat och du betalar bara om någon klickar på din annons. Det här kallas för pay-per-click-annonsering.

Sociala medier

Sociala medier är en viktig del av din digitala marknadsföringsstrategi. Dina kunder finns redan på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och TikTok. Därför måste du också finnas där. Via sociala medier kan du nå ut med ditt budskap till vald målgrupp – vid rätt tillfälle och på rätt plats. Det är det vassaste verktyget för att skapa en direkt relation till dina kunder. Din närvaro på sociala medier ger dina följare, kunder, en upplevelse och känsla av närhet.

En smart och lönsam digital marknadsförings-strategi


Låt oss först definiera målen med din digitala marknadsföring. Det kan till exempel vara att öka din försäljning, varumärkeskännedom eller öka trafiken till din webbplats.

Sedan är det dags att identifiera målgruppen för att effektivt kunna rikta marknadsföringen till rätt personer. Vi kommer fram till vilka kanaler som ska användas, vilket budskap som ska förmedlas och hur. I arbetet med marknadsföringsstrategin ingår det också att mäta resultatet, och justera efter vägen om det skulle visa sig vara nödvändigt för att nå målen.

Vi lägger tillsammans upp en plan för hur din digitala satsning ska utformas.

First Vision vet hur du får en bra avkastning på just din marknadsföringsbudget.

Vad krävs för att lyckas?

Det första steget är att vara digital. Sedan är det viktigt att förstå att digital marknadsföring inte handlar om att så många som möjligt ska hitta till din webbplats. Det handlar om att rätt personer ska hitta den; de som söker efter en produkt eller tjänst som du erbjuder.

I nästa steg måste du veta hur du ska bygga en stark relation till besökarna – så de också konverteras till kunder.

För att lyckas med din digitala marknadsföringsstrategi ska du:

● ha tydliga mål som är sammansvetsade med din digitala marknadsföringsstrategi

● skapa relevanta och tillfredsställande kundupplevelser i många olika digitala kanaler

● kommunicera och interagera smart med kunderna

● analysera data, justera strategin och optimera marknadsföringen för maximal avkastning på investeringen.

Vår ambition - din tillväxt


När vi hjälper dig med din digitala marknadsföring är målet att skapa lönsamhet och tillväxt.

Genom att arbeta med olika verktyg som SEO och Google Ads ökar vi din digitala närvaro och synlighet. Men inte bara det.

Vi på First Vision ser självklart till att dina besökare förvandlas till nya kunder.

First Vision hjälper dig nå ut till fler - med effektiv strategi

Du behöver en riktigt bra marknadsföringsstrategi för att synas på rätt sätt, i just dina digitala kanaler. Det säkerställer att du använder rätt verktyg, skapar relevant innehåll, och når ut på bästa sätt till dina målgrupper.

First Vision kan hjälpa dig med allt det här. Vi lyssnar på dina visioner, förstår dina behov och lägger upp en digital marknadsföringsstrategi som är smart anpassad efter din verksamhet och dina mål.

First Vision vet vad som krävs för att du ska lyckas med din digitala marknadsföring.

Vi ser vi till att du når ut till fler, och ökar din lönsamhet.