Vilka är vi?

Vi gör våra kunders mål till våra mål

Vi är experter på alkemi

Det är en konst att lyckas omvandla bly till guld. På samma sätt krävs det precision för att nå framgång med digital marknadsföring. Skillnaden mellan oss och de medeltida alkemisterna är att vi förstår komplexiteten som ligger bakom. Vi är medvetna om vilken potential som finns. Därför ser vi alltid till att leverera en digital strategi som optimerar era önskemål utifrån marknadens möjligheter. Vi ser er kompetens som en viktig tillgång. Visionen är att bygga upp ert varumärke, öka kännedomen och stärka era marknadsandelar med målet att öka försäljningen. Vi utvinner guldet som redan finns och ger livskraft åt ditt företags viktigaste budskap.

Vår formula

Analys & Strategi

Målmarknaden behöver analyseras med syftet att samla information om konsumenter, konkurrens och potentiella marknadsföringskanaler. Vi analyserar också trafikmängden för att bedöma vilken trafik som är gynnsam utifrån ett varumärkes- och försäljningsperspektiv. När analysen är färdig kan vi presentera en genomtänkt strategi vars mål är att optimera lönsamheten för ert företag.

Kampanj

Som nästa steg i den digitala marknadsföringsprocessen sätter vi kampanjstrukturen, som optimeras utifrån den planerade strategin. På så sätt kan vi öka konverteringar genom de valda kanalerna. Under hela processen får ni full insyn i var och när kampanjer visas, var trafiken kommer ifrån samt intäkter och kostnader.

Content

När strukturen är bestämd behöver kampanjen fyllas med ett tilltalande budskap som kan omvandlas till content i text-, bild- och videoformat. I den här delen av processen skapar vi attraktivt innehåll som er målgrupp kan ta del av, med syftet att öka intresse och kännedom kring ert företag och varumärke.

Rapportering & uppföljning

Det viktigaste för oss är att leverera resultat som håller. När analysen är genomförd, den digitala marknadsföringsstrategin satt och kampanjen har nått ut genom de utvalda kanalerna, följer vi upp resultatet för att säkra ett fungerande samarbete tillsammans med er. Vi tittar närmare på sökningar, utvecklingsmöjligheter och registrerat ROI.